THÔNG BÁO - MỜI HỌP
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 438
  • Trong tuần: 7,545
  • Tất cả: 588,038
Đăng nhập
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

CÁC ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

          Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng thông báo các địa chỉ thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
          * Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư
          * Địa chỉ thư tín: Trụ sở HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La
          * Giám đốc Sở: Lê Hồng Chương, số điện thoại: 02123.852.722  
          * Chánh văn phòng: Hà Đình Hưng, số điện thoại: 02123.854.580  -  0945356969
          * Số fax: 02123.852.032
          * Địa chỉ Website: http://dpi.sonla.gov.vn
          * Địa chỉ email: skhdt@sonla.gov.vn
 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ EMAIL
CỦA CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên phòng, ban, đơn vị

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1
Văn phòng Sở
0212.3854.580
vanphongskhdtsl@gmail.com
2
Phòng Đăng ký kinh doanh
0212.3852.019
dkkdsla1@gmail.com  
3
Phòng Kinh tế ngành
0212.3854.100
kinhtenganhkhdtsl@gmail.com 
4
Phòng Khoa giáo, Văn xã
0212.3856.395
vanxakhdtsonla@gmail.com 
5
Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
0212.3854.249
thamdinhkhsl@gmail.com 
6
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
0212.3854.335
tonghopsl@gmail.com 
7
Phòng Kinh tế đối ngoại
0212.3852.723
xuctiendautu.sonla@gmail.com 
8
Ban Quản lý dự án Great
0212.3754.005
giamngheosonla2@gmail.com 
9 Trung tâm Xúc tiến đầu tư 0212.3754.189 xtdtipcsonla@gmail.com
10
Thanh tra sở
0212.3853.843
thanhtrakhdtsl@gmail.com 
11
Văn thư
0212.3859938
vanphongskhdtsl@gmail.com
12
Số điện thoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
0212.3755. 755- 107
vanphongskhdtsl@gmail.com
 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang