THÔNG BÁO - MỜI HỌP
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hồ sơ quy hoạch tỉnh trình Hội đồng Quy hoạch tỉnh rà soát

01. to trinh hoi dong tham dinh ra soat qh tinh son la 9.2023:

https://drive.google.com/file/d/1DEbAb4liO9BRs7cqqD0xz227NEKtilwq/view?usp=sharing

02. Bao cao TM QH tinh 09.2023: 

https://drive.google.com/file/d/1mVaHtIDm14unOgfc2dSKNSzy1xGaI4Pf/view?usp=sharing 

02. Bao cao tom tat QHT 9.2023: 

https://drive.google.com/file/d/1JRRdCPjv5VnI6KWxmQJ-xDfqS3oSn8NO/view?usp=sharing

03. Du thao QD TTCP ve QH tinh 9.2023: 

https://drive.google.com/file/d/1uiFqrGpq2Fg7kvlYwx1iuV5Tot7YHjtR/view?usp=sharing

04.bao cao tiep thu giai trinh y kien tham gia cua cac chuyen gia hdtd 9.2023: 

https://drive.google.com/file/d/1V_-LzbJIJmfqJvcf0kqLWiJmfSTJMo44/view?usp=sharing

PL 1 - Tiep thu, giai trinh y kien cac bo, nganh va cac chuyen gia 9.2023: 

https://docs.google.com/document/d/1ZXFYXb88NCpdSf1lx_KjvsJU5syg71eg/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

PL 2 - Tiep thu, giai trinh bao cao tham dinh QHT: 

https://docs.google.com/document/d/1fG0p3DeqQcZK87ZyMf_jXBLZXfgrMSb4/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

PL3 - Tiep thu, giai trinh ĐMC 9.2023: 

https://docs.google.com/document/d/1-7k0GhlIK1XB1SpMsKXVNY5CBuGF7kD5/edit?usp=drive_link&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

05. Bao cao DMC 9.2023 QHT 9.2023: 

https://drive.google.com/file/d/1kgLtzHGPG5w-mV4q3c59Ic24ZZLoJCEE/view?usp=drive_link

3663 UBND - Thong nhat noi dung ho so QH tinh sau hoan thien: 

https://drive.google.com/file/d/18Bwf_HKteqrabFDlYgfhAWace4FJrAeJ/view?usp=drive_link

06. Ban do Son La: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yuc3cKfdItOy-yF4roZDUFZDAIxCXG0L?usp=drive_link

07. Ban do Son La MPK 01:

https://drive.google.com/drive/folders/1ryHx3uK7LpBs78xYklfkAv_etO3h7G0O?usp=drive_link

07. Ban do Son La MPK 02:

https://drive.google.com/drive/folders/1W_Iqkg-0ogXYo9bnFsJFlLBQ_oJihHVP?usp=drive_link

08. CSDL QHT Son La:

https://drive.google.com/file/d/1WHFZNw6ERldK-BDzGRXJbk6FOGTEOhA2/view?usp=drive_link

 

 

 

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang