Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đề nghị thực hiện báo cáo đăng ký về hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
Theo quy định tại khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư, khoản 1, Điều 12, Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/6/2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án với nội dung sau: 1.1. Đối với nhà đầu tư trong nước. - Thực hiện báo cáo quý, năm theo mẫu số A.I.20, Phụ lục A, thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố nơi thực hiện dự án. - Hình thức báo cáo: Bằng văn bản (mẫu A.I.20 gửi kèm theo). - Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý, 6 tháng và năm chậm nhất 10/3 hàng quý, chậm nhất 10/6, 10/11 hàng năm. - Theo kết quả theo dõi, đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2021 việc chấp hành chế độ báo cáo của các nhà đầu tư chưa đầy đủ, do vậy đối với báo cáo quý III/2021 đề nghị các nhà đầu tư chấp hành chế độ báo cáo gửi sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 15/9/2021. - Việc chấp hành báo cáo đầy đủ là cơ sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Là cơ sở để sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét giải quyết các hồ sơ dự án đề xuất điều chỉnh dự án. 1.2. Đối với nhà đầu tư nước ngoài (FDI): - Thực hiện báo cáo quý, năm theo mẫu số, Phụ lục A, thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư. - Hình thức báo cáo: Thực hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (mẫu A.III.1, A.III.2 gửi kèm theo). - Thời hạn báo cáo: Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo. 2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: - Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định tại khoản 3, Điều 12, Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Sơn La. Nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin văn bản, biểu mẫu báo cáo trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://sokehoachvadautu.sonla.gov.vn hoặc liên hệ cán bộ phòng kinh tế đối ngoại (điện thoại 0212.3.852.723) để được phối hợp, hướng dẫn.  

Download:

1550.pdf

Tác giả: Phòng Kinh tế đối ngoại
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang