THÔNG BÁO - MỜI HỌP
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Hồ sơ Quy hoạch tỉnh xin ý kiến trước khi trình Hội đồng thẩm định

01. BCTH SƠN LA - TRÌNH THẨM ĐỊNH (20.5.2023) 17h14:

https://docs.google.com/document/d/1d4seqkyOb7TzTJ1jIHkHnSa7HPwfAFZx/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true 

01. VAN BAN GIAI TRINH - TONG HOP BO NGANH:

https://docs.google.com/document/d/16-Z9qfWo2uHQiCuZxNh9uhwA2UG2KF8j/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

02. VAN BAN GIAI TRINH - TONG HOP SO NGANH:

https://docs.google.com/document/d/16HIDMv0a-KlDM6Y_3BfuMeG9YGJBg5yd/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

02. BCTT QHT SON LA - 20.5.2023:

https://docs.google.com/document/d/1h5xdudnirWwPvrXxHaCj2oR5g7pfVQBp/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

3. Du thao QD Thu tuong Chinh phu - QHT Son La: 

https://docs.google.com/document/d/1W_TN7KqKV9LWShe8ladvx64fePSivX0O/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

4. Du thao van ban UBND tinh thong nhat trinh HĐTĐ QHT 5.2023:

https://docs.google.com/document/d/1k0EKKCQk79HvvF8F-xcFAo192Jglfnpn/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true 

5. 12.Bao cao tong hop y kien tham gia cua cac don vi 5.2023:

https://docs.google.com/document/d/1ZMmNInRfzCrHKGr-wscK6Qm6Uco3GPuz/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true 

6. 13.Bao cao tiep thu, giai trinh y kien tham gia cua cac don vi 5.2023:

https://docs.google.com/document/d/1hj6petRCq0G5XZYAUnBNPaoJnBi8Zym_/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true 

6. Phu luc kem theo bao cao tong hop tiep thu, giai trinh:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lH6WxB9rKOZzA79hI_gr5CcBfyo8nEiv/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

7. CSDL_GIS_QH_TINH_SONLA:

https://drive.google.com/file/d/1BSj1rt0D8z8ooPDfLFEHyWlJt9SlaWkd/view?usp=sharing

8. TINH02: https://drive.google.com/file/d/13tpOPw6ACG0susfV_-6yjtPoWLoCtV9I/view?usp=sharing

9. To trinh Hoi dong tham dinh QH tinh doi voi QH tinh Son La 5.2023: 

https://docs.google.com/document/d/1SSmMZSpJ_OdTkkK0VDcmrL8869Mv7_-A/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

10. TINH01: https://drive.google.com/file/d/1-Rg8BjO5jagt5cja8FO1bFiSb5VYYkcP/view?usp=sharing

11. HUYỆN: https://drive.google.com/file/d/1-wRhtsjouYTjqR3XKsXWOPITqEgyBHdN/view?usp=sharing

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang