Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
XIN Ý KIẾN BỘ TÀI NGUYÊN MÔI & MÔI TRƯỜNG VỀ DỰ THẢO QUY HOẠCH TỈNH SƠN LA THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050 VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI
Gửi xin ý kiến Bộ Tài nguyên & Môi trường về Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Phướng án phân bổ, khoanh vùng đất đai (23.12.2022)

1. Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh - Gửi xin ý kiến rộng rãi (23.12.2022)

https://docs.google.com/document/d/18BmpqD4DmH4pka30D0rvLFLnMAFxn5qM/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1j6bhUw3_c5LeTjZz5_Mv5L2nMCf9_N28/view?usp=sharing 

2. Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh - Bổ sung danh mục (23.12.2022)

https://docs.google.com/document/d/1SzmE88VGUorr_SSjKyPj0UrSITHuutQV/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1WlaPHbmJ4oTUI8Uv-f5rKaZ2O6pEVIHr/view?usp=sharing 

3. Báo cáo DMC Quy hoạch tỉnh - Gửi xin ý kiến rộng rãi (23.12.2022)

https://docs.google.com/document/d/1LAygkpOubHwYJVrObnaigMPh2PUHm046/edit?usp=sharing&ouid=102153679365517203775&rtpof=true&sd=true

https://drive.google.com/file/d/1JIH4LKDTeL4QNea4dDNLd_QHVX9Z0hGY/view?usp=sharing 

4. Bản đồ Quy hoạch tỉnh (23.120.2022)

https://drive.google.com/file/d/1VxVp9VFfzF_BRQquiKCxjipAC39L83j9/view?usp=sharing

5. Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai

https://drive.google.com/file/d/1ipehFcy1WbKl1WD9Trv-eWn5vsXIgXYN/view?usp=sharing
Tin khác
1 2 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang