Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 453
  • Trong tuần: 3,615
  • Tất cả: 1,791,857
Đăng nhập
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 5 năm 2021-2025
Ngày 27/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn tới, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn 2021- 2025 là rất nặng nề. Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để phê duyệt, triển khai thực hiện ngay khi kế hoạch 5 năm được cấp có thẩm quyền thông qua.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 826/SKHĐT-THQH ngày 07/5/2020 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Theo Công văn, để việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 vừa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, vừa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, các cấp, các ngành khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 cần xác định những yêu cầu chủ yếu sau: (i) Nghiêm túc đánh giá một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm vừa qua 2016-2020; (ii) Cần rút ra được những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và dự báo được những thuận lợi, khó khăn, thử thách trong thời gian tới để xây dựng định hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho việc tổ chức thực hiện trong giai đoạn 5 năm tiếp theo 2021-2025; (iii) Các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; cần phân tích, đánh giá, lựa chọn và sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bảo đảm lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững theo Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (iv) Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và tham gia ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để nâng cao chất lượng và hiệu quả của kế hoạch.

Bên cạnh đó, căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của cơ quan, đơn vị mình, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của sở, ngành và địa phương và đề xuất những nhiệm vụ, đề án đưa vào Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Về tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La hoàn thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và đề xuất Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành mình, cấp mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp (đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: tonghopsl@gmai.com; th.skhdt@sonla.gov.vn) trước ngày 30/6/2020.

- Trong tháng 11 năm 2020, cập nhật kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm ước đến 31/12/2020 để hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tổ chức họp tư vấn xin ý kiến các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng thời trình Phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh vào Kỳ họp cuối năm 2020.

- Trước ngày 31/12/2020, căn cứ các Nghị quyết của HĐND cùng cấp, UBND các cấp giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 cho các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đính kèm file Công văn số 826/SKHĐT-THQH ngày 07/5/2020 và hệ thống biểu mẫu theo Phụ lục I, II và III. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố nghiên cứu văn bản và tải các hệ thống biểu mẫu kèm theo để triển khai xây dựng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, hướng dẫn bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Donwload:   

1. Công văn số 826/SKHĐT-THQH ngày 7/5/2020

2. Phụ lục I - Biểu KTXH cấp tỉnh

3. Phụ lục II - Biểu KTXH Cấp huyện

4. Phụ lục III - Đề xuất chương trình hành động

Tác giả: Phòng Tổng hợp-Quy hoạch

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang