Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Tình hình giải ngân 03 tháng đầu năm 2023

         Theo số liệu giải ngân trên trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La (IOC) đến hết ngày 31/3/2023, tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2023 là 5.960,283 tỷ đồng (trong đó: kế hoạch vốn các chương trình MTQG năm trước kéo dài sang năm 2023 khoảng 501,411 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2023 là 5.458,872 tỷ đồng); giải ngân đạt 171,475 tỷ đồng, bằng 2,88% kế hoạch vốn giao. Trong đó có: 05/36 huyện/thành phố và cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 5% kế hoạch vốn giao; 11/36 huyện/thành phố và cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 5% kế hoạch vốn giao; 20/36 huyện/thành phố và cơ quan đơn vị chưa giải ngân kế hoạch vốn.

(Có biểu chi tiết giải ngân của UBND các huyện/thành phố và các cơ quan đơn vị kèm theo)

         Như vậy, kết quả giải ngân trong 03 tháng đầu năm 2023 là chưa đạt yêu cầu. Để đạt được mục tiêu đến hết quý II/2023 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Trong quý II/2023, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện/thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

         1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

         2. Hoàn thành việc phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

         3. Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiệm kế hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đông đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

         4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; có chế tài xử lý nhiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

         5. Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định; kiên quyết điều chỉnh vốn của các dự án chậm tiến độ để bổ sung cho các dự án có ý nghĩa động lực phát triển kinh tế - xã hội, dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

Tải về

 

Tác giả: Phòng Tổng hợp - Quy hoạch -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tin khác
1 2 3 4 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang