Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 3,831
  • Tất cả: 1,792,073
Đăng nhập
Văn phòng Sở

1. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Hà Đình Hưng Chánh văn phòng
2 Vũ Văn Dũng Phó Chánh văn phòng
3 Vũ Tiến Triển Chuyên viên
4 Nguyễn Văn Nghĩa Chuyên viên
5 Tòng Thị Thanh Xuân
Chuyên viên
6 Đinh Thị Lệ Thủy
Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Vinh
Kế toán
8 Phạm Đức Bài
Chuyên viên
9 Lưu Thị Thùy Dung Văn thư viên
10 Lường Thị Xuân Hợp đồng tạp vụ
11 Trần Văn Sơn Lái xe
12 Lường Văn Cường Lái xe
13 Nguyễn Quang Thái Lái xe

 

Điện thoại liên hệ: 0212.3854.580

 

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La)

2.1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, cán bộ, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; hành chính - quản trị, nội vụ cơ quan và phục vụ công tác đối ngoại.

2.2. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác đánh giá cán bộ, tổ chức quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo quy định.

2.3. Xây dựng, tổng hợp trình Giám đốc Sở về kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ;  kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

2.4. Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công chức theo quy định.

2.5. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng các loại dấu của cơ quan theo quy định.

2.6. Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất những biện pháp giúp Lãnh đạo Sở ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế, công tác cải cách hành chính trong cơ quan theo quy định.

2.7. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ tiêu chuẩn quản lý hệ thống chất lượng (ISO); thực hiện theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

2.8. Giúp Lãnh đạo Sở trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan, vệ sinh môi trường trong cơ quan; quản lý tài sản và sử dụng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan theo chế độ chính sách hiện hành; Báo cáo công tác phòng, chống ma tuý; phòng chống cháy nổ tại cơ quan, thực hành tiết kiện và chống lãng phí.

2.9. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản trị hành chính để phục vụ mọi hoạt động chuyên môn và sinh hoạt thường xuyên của cơ quan.

2.10. Thực hiện công tác phối hợp với các vụ, viện và các đơn vị có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với các sở, ban, ngành, các đơn vị trong tỉnh và các phòng, ban thuộc Sở để hoàn thành nhiệm vụ chung.

2.11. Thư ký các cuộc họp Ban Giám đốc theo định kỳ hoặc đột xuất...

2.12. Tham mưu, theo dõi về công tác giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của tỉnh.

2.13. Thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền của Giám đốc duyệt văn bản đến; ký một số văn bản nội bộ của Sở gửi các cơ quan khác theo quy định.

2.14. Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Lãnh đạo Sở giao.

2.15. Theo dõi, đôn đốc về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân; công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách Nhà nước, công tác phòng, chống lãng phí.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang