Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 470
  • Trong tuần: 3,632
  • Tất cả: 1,791,874
Đăng nhập
Thanh tra Sở

1. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Anh Bình (Chuyển công tác từ ngày 01/12/2022) Chánh Thanh tra
2 Trần Huy Hoàng
Phó Chánh Thanh tra
3 Trần Thúy Hà Chuyên viên
4 Tạ Phi Trường Chuyên viên

 

Điện thoại liên hệ:  0213.3853.843

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng trong Sở thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về các lĩnh vực: Quy hoạch; phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển; đấu thầu; đầu tư trong nước, nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài; tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ ODA; nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn vốn FDI; doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã  theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.3. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra hoạt động đấu thầu theo Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.4. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban của Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung thuộc ngành quản lý theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

2.5. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

2.6. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà n­ước của sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Hư­­ớng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

2.8. Đề nghị các phòng nghiệp vụ trong sở, cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.9.Thường trực công tác tiếp dân, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

2.10. Làm đầu mối đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị theo quy định.

2.11. Tham gia hội đồng thẩm định giá đất khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La.   

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang