Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 3,664
  • Tất cả: 1,791,906
Đăng nhập
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

1. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Hương Trưởng phòng
2 Nguyễn Ngọc Tú Phó Trưởng phòng
3 Cầm Ngọc Quang Chuyên viên
4 Đinh Hải Nam Chuyên viên
5 Trần Anh Túc Chuyên viên
6 Lê Mạnh Hiếu Chuyên viên

 

Điện thoại liên hệ: 0212.3854.335

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch tỉnh; Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. 

2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh; định kỳ đánh giá tình hình thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm, 5 năm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn, tổng hợp, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; định kỳ đánh giá tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; chủ trì thẩm định chi tiết các nguồn vốn đầu tư công phân cấp, ủy quyền phân bổ cho ngân sách cấp huyện (vốn bổ sung cân đối, xổ số kiến thiết, nguồn thu từ đất). 

2.4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công đối với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan.

2.5. Theo dõi, tổng hợp kế hoạch thuộc khối tổng hợp (thống kê); quốc phòng, an ninh, công tác biên giới (công an, quân đội, biên phòng); nội chính (nội vụ, tư pháp); Tài chính, thuế, ngân hàng;các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực đảm bảo quốc phòng - an ninh.

2.6. Chủ trì, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

2.7. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; có ý kiến tham gia báo cáo thẩm định dự án đầu tư của các dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; Báo cáo Chương trình phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh; Công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

2.8. Theo dõi kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các chương trình, dự án do phòng quản lý theo phân công của Giám đốc Sở và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi gửi phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

2.9. Chủ trì, phối hợp với các phòng định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của cơ quan.

2.10. Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế ngành, Khoa giáo Văn xã tổng hợp, tham mưu xây dựng kế hoạch B, kế hoạch B’ của tỉnh; hướng dẫn, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố.

2.11. Phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

2.12. Tham mưu giúp việc Ban giám đốc phối hợp với các sở, ngành  tham gia ý kiến về đánh gia tác động môi trường, đất đai, tài sản,…., liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.13. Chủ trì tham mưu cho Ban giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang