Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Phòng Kinh tế ngành

1. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Hoàng Quốc Việt Trưởngphòng
2 Nguyễn Thị Tố Nga Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Hải Hà Chuyên viên
4 Nguyễn Cảnh Hải Chuyên viên
 5 Bùi Đức Trọng Chuyên viên

Điện thoại liên hệ: 0212.3854.100

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Hướng dẫn, xây dựng và tổng hợp, theo dõi kế hoạch phát triển phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; công nghiệp; xây dựng; thương mại, dịch vụ; Tài nguyên và Môi trường; sắp xếp ổn định dân cư, phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai và công tác dân tộc.

2.2. Theo dõi và phối hợp, tham gia thẩm định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, công nghiệp, điện; quy hoạch sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất …

2.3. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc chương trình(bao gồm cả việc rà soát điều chỉnh, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ): Phòng chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai các dự án liên quan đến hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các chương trình phát triển rừng khác; Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư (trừ các hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo nghị định 57/2018/NĐ-CP); Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi; Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân lòng hồ thủy điện Hòa Bình theo quyết định 1460/QĐ-TTg; Dự án ổn định tái định cư thủy điện Sơn La; Dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La; Các dự án giao thông, thủy lợi thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng và các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển các lĩnh vực phòng được giao phụ trách khác.

2.4. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; có ý kiến tham gia báo cáo thẩm định dự án đầu tư của các dự án thuộc lĩnh vực lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.5. Thẩm định kế hoạch phân bổ các nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền cho các huyện, thành phố phân bổ chi tiết thuộc lĩnh vực theo dõi.

2.6. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện các chương trình, dự án do phòng theo dõi theo phân công của Giám đốc Sở và có trách nhiệm tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng theo dõi gửi Phòng Đấu thầu, thẩm định và Giám sát đầu tư.

2.7. Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy về các lĩnh vực phòng được phân công theo dõi

2.8. Phối hợp với Phòng Tổng hợp, quy hoạch xây dựng kế hoạch B và B’ của tỉnh.

2.9. Thực hiện công tác Báo cáo đánh giá chương trình công tác của phòng hàng tháng, quý, năm; Tham gia xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của cơ quan.

2.10. Tham mưu giúp việc Ban giám đốc phối hợp với các sở, ngành tham gia ý kiến về đánh giá tác động môi trường, đất đai, tài sản,…., liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.11. Chủ trì tham mưu cho Ban giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

2.12. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến các hoạt động thương mại.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang