Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 675
  • Trong tuần: 3,837
  • Tất cả: 1,792,079
Đăng nhập
Phòng Kinh tế đối ngoại

 

1 . Danh sách công chức phòng

TT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Thị Ánh Tuyết Trưởng phòng
2 Trần Văn Kiên Phó Trưởng phòng
3 Cầm Sơn Hưng Chuyên viên
4 Lê Dũng Chuyên viên
5 Cầm Thị Bích Ngọc Chuyên viên
6 Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên
7 Lò Quang Nguyên Chuyên viên

 

Điện thoại liên hệ:  0212.3852.723

 

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Chủ trì hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổng hợp kế hoạch, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các lĩnh vực: Quan hệ hợp tác; Đầu tư nước ngoài (Bao gồm cả vốn nước ngoài ngân sách Trung ương, vốn nước ngoài do địa phương vay lại).

2.2. Công tác đối ngoại:

          - Tham mưu xây dựng, theo dõi tình hình thực hiện chương trình ký kết hợp tác với các tỉnh Bắc Lào.

          - Phối hợp theo dõi quan hệ với các tổ chức nước ngoài, hợp tác với các tỉnh và các tổ chức khác;

2.3. Theo dõi, thẩm định, hướng dẫn thực hiện thủ tục, chính sách thu hút đầu tư ngoài ngân sách; tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách, đề xuất các giải pháp, kiến nghị, biện pháp quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;

2.4. Tham mưu vận động, điều phối, quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ ( hướng dẫn xây dựng danh mục, tổng hợp danh mục, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án); phối hợp với phòng Tổng hợp, quy hoạch tham mưu cân đối, theo dõi, điều chỉnh vốn đầu tư nguồn các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, tổng hợp nhu cầu và đề xuất vốn đối ứng cho các dự án ODA theo kế hoạch trung hạn và hàng năm;

2.5. Theo dõi, thẩm định, hướng dẫn thực hiện thủ tục, chính sách thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và dự án đầu tư ra nước ngoài (nếu có);

2.6. Theo dõi, thẩm định, tiếp nhận các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO);

2.7. Theo dõi, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thực hiện theo hình thức đối tác công, tư (PPP); Đăng tải công bố danh mục (thông tin) về dự án PPP; tham mưu thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối trong công tác quản lý dự án PPP;

2.8. Theo dõi, thẩm định đề xuất chủ chương đầu tư các dự án có sử dụng đất và thực hiện đăng tải các thông tin về dự án để thực hiện công tác thu hút đầu tư theo quy đinh; Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, các sở, ngành liên quan trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án này.

2.9. Tham mưu, giải quyết, xử lý các dự án đổi đất lấy hạ tầng trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng.

2.10. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn thuộc phòng; phối hợp với Thanh tra sở và các phòng liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy đinh.

2.11. Thực hiện công tác giám sát đầu tư:

          - Theo dõi, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư quá trình thực hiện các chương trình, dự án do phòng quản lý.

          - Tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng gửi phòng Đầu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư tổng hợp.

2.12. Phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phòng theo dõi.

2.13. Tham mưu giúp việc Ban giám đốc phối hợp với các sở, ngành tham gia ý kiến về đánh giá tác động môi trường, đất đai, tài sản….., liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.14. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến các hoạt động đầu tư.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.Tác giả: Văn phòng Sở

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang