Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 480
  • Trong tuần: 3,642
  • Tất cả: 1,791,884
Đăng nhập
Phòng Khoa giáo, Văn xã

1. Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng
2 Đỗ Thị Ban Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Chuyên viên
4 Vụ Tiến Thuận Chuyên viên
5 Bùi Thành Công Chuyên viên


Điện thoại liên hệ: 0212.3856.395

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Tổng hợp, xây dựng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch các ngành, lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Thông tin truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các Hội nghề nghiệp và các Đoàn thể xã hội.

2.2. Theo dõi và phối hợp, tham gia thẩm định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi;

2.3. Theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch và dự kiến mức vốn đầu tư thực hiện các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quản lý (bao gồm cả việc rà soát điều chỉnh, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ)

2.4. Thẩm định kế hoạch phân bổ các nguồn vốn được UBND tỉnh ủy quyền phân bổ chi tiết thuộc lĩnh vực theo dõi;

2.5. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; có ý kiến tham gia báo cáo thẩm định dự án đầu tư của các dự án thuộc lĩnh vực lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.6. Theo dõi các dự án trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Trừ các dự án thuộc các chương trình, dự án thuộc các phòng chuyên môn, theo dõi, phụ trách). 

2.7. Theo dõi, thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư quá trình thực hiện các chương trình, dự án do phòng quản lý; Tổng hợp báo cáo giám sát đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng và cả năm thuộc lĩnh vực phòng gửi phòng Đầu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư tổng hợp.

2.8. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

2.9. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của phòng; tham gia xây dựng và thực hiện chương trình công tác của cơ quan.

2.10. Chủ trì phối hợp với các phòng tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo của Tỉnh ủy về các lĩnh vực phòng được phân công theo dõi.

2.11. Chủ trì theo dõi các dự án thuộc Khu trung tâm hành chính; Quảng trường tây Tây Bắc và các hạng mục phụ trợ của tỉnh.

2.12. Phối hợp với Phòng Tổng hợp, quy hoạch xây dựng kế hoạch B và B’ của tỉnh.

2.13. Tham mưu giúp việc Ban giám đốc phối hợp với các sở, ngành tham gia ý kiến về đánh giá tác động môi trường, đất đai, tài sản….., liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

2.14. Chủ trì tham mưu cho Ban giám đốc Sở phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham gia giải quyết các nội dung liên quan đến chương trình dự án thuộc lĩnh vực phòng theo dõi.

2.15. Phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ xúc tiến các hoạt động du lịch.

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang