Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 582
  • Trong tuần: 3,744
  • Tất cả: 1,791,986
Đăng nhập
Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

 

1. Danh sách công chức phòng

TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Bình Trưởng phòng
2 Quàng Xuân Chính Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Đức Toàn Chuyên viên
4 Giàng Thị Chử Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Hà My Chuyên viên

 

Điện thoại liên hệ: 0212.3854.249

 

2.Trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc

(Quy định tại Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-SKHĐT ngày 10/6/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La)

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan thẩm định dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt (gồm cả thẩm định điều chỉnh); Tham gia ý kiến thầm định phê duyệt các dự án có cấu phần xây dựng khi được các sở xây dựng chuyên ngành xin ý kiến.

2.2. Chủ trì, phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan có liên quan tiếp nhận và tổ chức, đánh giá hồ sơ năng lực kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án; tổ chức đăng tải kết quả đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm sau khi có văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (bao gồm cả thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu) trừ các gói thầu theo khoản 3 Điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc thẩm định công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

2.5. Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư khi được yêu cầu trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều 104, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ;

2.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi hoạt động đấu thầu; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác gửi UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

2.7. Chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các cơ quan liên quan hàng năm tổng hợp báo cáo công tác giám sát và đánh giá đầu tư, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2.8. Hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý Nhà nước về đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư; phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở tổ chức kiểm tra công tác đấu thầu, công tác giám sát đánh giá đầu tư tại các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hoặc đột xuất.

2.9. Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm của phòng; tham gia xây dựng chương trình công tác của cơ quan.

2.10. Phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2.11. Chủ trì tham mưu với phòng Kinh tế đối ngoại dự thảo văn bản tham gia ý kiến về đàm phán hợp đồng thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh báo cáo Ban giám đốc.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

 

 

Tác giả: Văn phòng Sở

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang