Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2017/TT-UBND 27/06/2017 Thông tư quy định chi tiết thực hiện dự án 2(chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngheo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 985
Tải về 6
20/2008/NĐ-CP 14/06/2017 Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Lượt xem: 1791
Tải về 29
25/2014/TT-BTP 14/06/2017 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 942
Tải về 5
05/2014/TT-BTP 14/06/2017 HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 1240
Tải về 3
07/2014/TT-BTP 14/06/2017 Hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
Lượt xem: 1020
Tải về 8
48/2013/NĐ-CP 14/06/2017 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 917
Tải về 2
63/2010/NĐ-CP 14/06/2017 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 645
Tải về 1
37/QĐ-SKHĐT 22/03/2017 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước năm 2017
Lượt xem: 742
Tải về 4
34/QĐ-SKHĐT 22/03/2017 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017
Lượt xem: 647
Tải về 2
33/QĐ-SKHĐT 22/03/2017 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyên cải cách hành chính năm 2017
Lượt xem: 687
Tải về 3
12

  BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang