Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Đề nghị phối hợp tham gia hồ sơ đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 1910/UBND-TH ngày 02/7/2021 về việc thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 2748/UBND-TH ngày 30/8/2021 về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá các chính sách hỗ trợ đầu tư đang triển khai trên địa bàn của các sở, ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư. Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo, tổ chức họp tư vấn, trình HĐND, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nghiên cứu các dự thảogửi kèm theo, căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp tham gia ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau... Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/11/2021 đồng thời gửi qua địa chỉ email ktdn.skhdt@sonla.gov.vn để tổng hợp, hoàn thiện nội dung trình.

Download:

1. 2109-SKHDT-KTDN_1.pdf

2. Các dự thảo Nghị quyết

   2.1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết

   2.2. Dự thảo ban hành quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ

   2.3. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách

   2.4. Dự thảo báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách

3. Các văn bản chỉ đạo

  3.1. Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy

   - Nghị quyết số 06 về chế biến nông sản

   - Nghị quyết 08 về phát triển thủy sản

   - Kết luận số 90 về phê duyệt các đề án

   - Chương trình hành động số 07

  3.2. Văn bản chỉ đạo của UBND

   - Bản cam kết giữa tỉnh Sơn La với phong thương mại công nghiệp Việt Nam(VCCI)

    -  BC số 112

    - BC số  147

    - BC số 185

    - CV số 721

    - CV số 1910

   - CV số 2748

   - Thông báo số 275

   - TTr số 260

   - TTr số 372

     3.3. Văn bản tham gia của các ngành 

   - BC của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

   - BC- Sở Công thương

   - BC Sở Xây dựng

  - BC Sở Văn hóa thể thao và du lịch

  - BC sở Nông nghiệp và PTNT

  - BC sở TNMT 1

  - BC sở TNMT 2

 

Tác giả: Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang