LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 40, từ ngày 3 tháng 10 năm 2022 tới ngày 9 tháng 10 năm 2022
Từ ngày 26/09/2022 tới ngày 02/10/2022
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
Ngày 03/10/2022
Sáng  Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh từ 03/10-09/10/2022. 476 tbvp.pdf
(Hoãn) 9h15 Dự phiên họp thứ 39 Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.  Phòng 218, UBND tỉnh   Đ/c Nguyễn Minh Tiến  P.KTN; P.KTĐN; P.KGVX   861 gmvp.pdf 
 8h30 Giấy mời họp thống nhất nội dung phương án phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Hội trường Sở Giao thông Vận tải   Đ/c Hà Ngọc Châu P.THQH; P.KTN    2850 gm.pdf 
 7h30 Kiểm tra Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện Sốp Cộp Huyện Sốp Cộp  Đ/c Phùng Mạnh Hiệp  P.THQH   Thong bao chuong trinh.docx; 91 kh bch.pdf  
 8h00 Họp tư vấn liên ngành xem xét kết quả kiểm tra thủy điện Suối Sập 3.  Phòng họp 910, UBND tỉnh P.KTĐN P.KTĐN     854 gmvp.pdf
 
Chiều
14h00 Họp Tổ công tác theo Quyết định 473 của Tỉnh ủy  Hội trường Nhà A3, Trường Chính trị tỉnh  Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KGVX   03 cv.pdf; 473 qd.pdf
14h00 Dự họp thống nhất quy trình lập quy hoạch phân khu đô thị Mộc Châu. Phòng họp 910, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN
gm 864.pdf

 
Thứ 3
Ngày 04/10/2022
 
Sáng
 8h00 Dự họp Trực tuyến Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. Phòng họp 218, UBND tỉnh   Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KGVX   867 gmvp.pdf; 393 tu.pdf
 10h00 Họp tư vấn liên ngành về giải quyết vướng mắc trong thực hiện đề cương, dự toán nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Sơn La. Phòng họp 708, UBND tỉnh   Đ/c Phùng Mạnh Hiệp P.KTN    873 gmub.pdf
8h00 Dự Hội thảo khởi động Dự án " Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La Khách sạn Hoa Ban Trắng, Thành phố Sơn La P.KTĐN P.KTĐN 16 gm.pdf
Chiều 15h30 Họp Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phòng 218, UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH 871 gmvp.pdf
14h00 Họp Tổ công tác thực hiện dự án Công viên nghĩa trang tại thành phố Sơn La.  Phòng 910, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KTĐN    872 gmvp.pdf; tb 451.pdf

Thứ 4
Ngày 05/10/2022
Sáng (Cả ngày) 8h00 Hội nghị quán triệt, triển khai văn bản của Trung ương về công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tiêu cực và sơ kết, tổng kết văn bản của tỉnh ủy về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát Sáng: Phòng họp số 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh; Chiều: Phòng họp BCH, TTHN tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến Đảng vụ cv 2385.pdf; 841 tbtu.pdf; tb 842.pdf; 727 cv moi du hoi nghi.pdf
 
Chiều
 14h00 Họp nghe báo cáo triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La về chỉ đạo xây dựng thành phố Sơn La và Tổ công tác theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án khu vực quy hoạch chi tiết lô 1, lô 2 dọc suối Nậm La.  Phòng họp 708, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu  P.THQH; P.KTN; P.KGVX; P.KTĐN     875 gmvp.pdf; 499 qdub.pdf; 1516 qdub.pdf; 02 qdbcd.pdf
 14h30 Dự họp triển khai chuẩn hoá dữ liệu lên Trung tâm điều hành thông minh tỉnh. Phòng họp 219, UBND tỉnh   Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung  P.KGVX    878 gmvp.pdf
14h00 Giấy mời dự Hội thảo: "về thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương" Hôi trường Sở Khoa học và Công nghệ P.KGVX P.KGVX 1556 gmskhcn.pdf
Thứ 5
Ngày 06/10/2022
Sáng 8h00 Thông báo Chương trình Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/08/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Kết luận số 703-KL/TU ngày 30/8/2022 về phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phòng họp số 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH; P.KTN

tb 864.pdf

7h30 Giấy Mời Dự lễ khai mạc và bế mạc hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022 Quảng trường Tây Bắc, TP. Sơn La Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.THQH 02 gm.pdf
 
 
Chiều
 14h00 Làm việc Tổ giúp việc số 06 và UBND huyện Mai Sơn về công tác tuyên truyền, chuẩn bị giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Nà Sản. Phòng họp 708, UBND tỉnh   Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KTN; P.KTĐN    879 gmvp.pdf 
 15h00 dự họp tham gia ý kiến vào nội dung đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái dọc Quốc lộ 43 (đoạn từ thị trấn Mộc Châu đến thác Dải Yếm), huyện Mộc Châu. Hội trường Sở Xây dựng   Đ/c Phùng Mạnh Hiệp  P.KGVX; P.KTN    49 gmsxd.pdf
 15h30 Họp thống nhất phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và quyết định bán đấu giá các cơ sở nhà, đất công Phòng họp Sở Tài chính   Thanh tra  Thanh tra   76 gmstc.pdf 
(Hoãn) 16h00 Dự làm việc với các Sở, ban, ngành và UBND huyện Vân Hồ về nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Vân Hồ P.KTN 880 tbvp.pdf; 877 tbvp.pdf; 874 gmvp.pdf
 14h00 Dự thông qua kết luận kiểm tra công tác CCHC  UBND thành phố  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung  P.ĐKKD   Theo Kế hoạch 
16h00 Chương trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với UBND huyện Mộc Châu, UBND huyện Vân Hồ. Huyện Vân Hồ; huyện Mộc Châu Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.THQH 18 tbtct.pdf
Thứ 6
Ngày 07/10/2022
Sáng
8h00 Họp Hội đồng thẩm định xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liên với đất đã thu hồi để hoàn trả cho Công ty Cổ phần Thành Môn tại huyện Bắc Yên Phòng họp Sở Tài chính Thanh tra   Thanh tra
76 gmstc.pdf ; 73 gmhd.pdf 
 
Chiều
14h00 Mời dự Hội thảo hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Việt Nam 10/10/2022. Phòng 218, UBND tỉnh  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.KGVX   882 gmvp.pdf; 393 dqub.pdf
16h30 Họp Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La Phòng họp 708, UBND tỉnh P.KTN P.KTN gm 05.pdf
Thứ 7
Ngày 08/10/2022
Sáng
Chiều
CN
Ngày 09/10/2022
Sáng 8h00 Họp về tình hình triển khai và một số nội dung liên quan ðến việc lập quy hoạch tỉnh Sõn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn ðến nãm 2050 Phòng họp BTV (Nhà làm việc Tỉnh ủy) Ban Giám đốc; Lãnh đạo các phòng, Thanh tra; Văn phòng P.THQH cv 537.pdf
Chiều
Ghi chú:

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

 Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang