LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 48, từ ngày 27 tháng 11 năm 2023 tới ngày 3 tháng 12 năm 2023
Từ ngày 20/11/2023 tới ngày 26/11/2023
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
27/11/2023
Sáng  Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ 27/11/2023 - 03/12/2023. tbvp-513.pdf
 8h00 Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách Phòng họp 811, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh  Đ/c Nguyễn Minh Tiến   P.THQH; P.KTN    tb-637-tb-ktns.pdf; tbub-239.pdf
 9h30 Dự Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 Phòng họp số 218, UBND tỉnh   Đ/c Nguyễn Minh Tiến  P.THQH    gmvp-997.pdf; 1697-cdcp.pdf
 8h00 Làm việc cùng Đoàn công tác của Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư CHDCND Lào và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hủa Phăn thăm và làm việc tại Huyện Mường La Huyện Mường La  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung   Văn phòng; P.KTĐN   Theo Kế hoạch 
10h00 Họp công tác chuẩn bị tham gia sự kiện "Sắc màu Sơn La - Tây Bắc" tại TP Hồ Chí Minh Phòng họp 219, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu; Đ/c Nghiêm Văn Tuấn TTXTĐT Theo Kế hoạch
 
Chiều
 14h00 Làm việc về Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý, sử dụng đất đai, việc cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại cụm công nghiệp Bó Bun, huyện Mộc Châu.  Phòng họp 218, UBND tỉnh    Đ/c Nguyễn Minh Tiến; đ/c Nguyễn Cảnh Hải   P.KTN; P.KTĐN    992-gm.pdf
 16h15 Dự làm việc về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La.  Phòng họp 218, UBND tỉnh   Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KTĐN    gmvp-1000.pdf 
 13h30 Chương trình Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương   Phòng họp số 02, TTHN tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu    Đảng ủy    tb-1335-1.pdf; 408-tb-duk.pdf
Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chánh Văn phòng với nhân dân năm 2023 (lần 3). Phòng họp số 219, UBND tỉnh Thanh tra Thanh tra tbvp-448.pdf
14h00 GIẤY MỜI Về việc tham gia ý kiến vào phương án Quy hoạch chung Khu du lịch Tà Xùa và các vùng phụ cận, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Hội trường tầng 2, Sở Xây dựng P.KGVX P.KGVX 47-gmsxd.pdf
 Tối   20h00 Ban Văn hóa- Xã hội về kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XV  Phòng họp 811, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh  Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KGVX; P.KTN    tbub-239.pdf
Thứ 3
28/11/2023
Sáng 8h00 Dự phiên họp toàn thể lần thứ 29 - UBND tỉnh khóa XV (Nhiệm kỳ 2021 - 2026).  Phòng họp 218, UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH gmvp-991.pdf; 998-tbub.pdf
8h00 Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách Phòng họp 811, Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.THQH; P.KTN; P.KGVX tb-637-tb-ktns.pdf; tbub-239.pdf; 640-tb-ktns.pdf
 8h00 Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan. Phòng họp số 218, UBND tỉnh  Đ/c Hà Ngọc Châu; đc Đinh Thị Lệ Thủy Văn phòng    4790-ubnd.pdf 
 
Chiều
Làm việc Đoàn công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư  TP. Hà Nội Đ/c Nguyễn Minh Tiến  P.THQH     Theo Kế hoach
 14h00 Làm việc Đoàn giám sát đối với Chi hội nông dân tỉnh  Hội nông dân tỉnh  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung  P.KTN; P.ĐKKD   Theo Kế hoạch  
14h15 GIẤY MỜI V/v đề xuất vị trí, địa điểm và quy mô diện tích đất đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước tỉnh Hội trường tầng 2, Sở Xây dựng Đ/c Hà Ngọc Châu P.KGVX 48-gmsxd.pdf
 14h00 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025  Phòng họp số 02, TTHN tỉnh    Xin vắng  Văn phòng    tb-1336-2.pdf;
 (Hoãn) 16h00 Họp Ban chỉ đạo xây dựng dự án tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.  Phòng họp 219, UBND tỉnh     P.KTN      gmvp-999.pdf; vpub-1001.pdf  
 
Thứ 4
29/11/2023
 
Sáng
8h00 Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với Nông dân năm 2023.  Phòng 218, UBND tỉnh  Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH     tbub-243.pdf
 7h30 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028  Nhà khách UBND tỉnh  Đ/c Hà Đình Hưng  Công đoàn    gm-dacam.pdf
8h30 Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á năm 2023 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (TP. Hà Nội) P. KGVX P.KGVX 344-vinasa.pdf
Chiều 15h30 Họp đánh giá việc triển khai dự án “Giảm nghèo thông qua phát triển nông nghiệp và Thương mại vùng biên giới Việt Lào” tại 4 xã biên giới trên địa bàn huyện Yên Châu Phòng họp UBND huyên Yên Châu Đ/c Nguyễn Minh Tiến; Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung BQL DA Great 2385-cv-thong-bao-thay-doi-tgian-hop-tai-yen-chau.pdf; 73-gmskhdt.pdf
 14h00 Họp Ban chỉ đạo xây dựng dự án tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu   Phòng họp 218, UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến  P.KTN      gmvp-1006.pdf
14h00 Dự làm việc với Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Trụ sở UBND huyện Mộc Châu P.KTĐN gmvp-1005.pdf


     
Thứ 5
30/11/2023
Sáng 7h30 Chương trình Hội nghị Ban Thường vụ Phòng họp Ban Chấp hành, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH tbtu-1338-chuong-trinh-hoi-nghi-btv.pdf; cv-4413-cua-tinh-uy.pdf ; ubnd-4864.pdf
 
Chiều
 14h00 Dự họp Tổ công tác triển khai nhiệm vụ thành lập đơn vị hành chính đô thị, điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Phòng họp số 219, Trung tâm hành chính tỉnh.  Đ/c Hà Ngọc Châu (Trường hợp đc Châu ko dự được cử LĐ P.THQH dự)  P.THQH   gmvp-1004.pdf 
15h30 Dự làm việc thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 Tỉnh Sơn La.  TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.THQH gmvp-1002.pdf; 773-kv-vp.pdf
15h00 Kế hoạch thẩm tra bổ sung nội dung trình kỳ thứ tám của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách Phòng họp 811, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh P.KTN P.KTN 642-tb-ktns.pdf
Thứ 6
01/12/2023
Sáng 7h30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phòng họp BCH, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến; Đ/c Hà Ngọc Châu; Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung; đ/c Nguyễn Thị Thu Hương P.THQH tbtu-1339.pdf
9h30 Thảo luận ở Tổ Số 01 (Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh) Phòng họp BCH, Trung tâm Hội nghị Đ/c Nguyễn Minh Tiến; đc Nguyễn Thị Thu Hương P.THQH tbtu-1339.pdf
 9h30 Thảo luận ở Tổ Số 02 (Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh) Phòng họp Ban Thường vụ, Trung tâm Hội nghị tỉnh   Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung  P.THQH    tbtu-1339.pdf
 9h30 Thảo luận ở Tổ Số 03 (Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh)  Phòng họp số 02, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh  Đ/c Phó Giám đốc Sở KHĐT P.THQH     tbtu-1339.pdf
 9h30 Thảo luận ở Tổ Số 03 (Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh) Phòng họp số 09, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh   Đ/c Hà Ngọc Châu  P.THQH    tbtu-1339.pdf
8h00 Hội nghị giới thiệu nội dung Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước cho các đơn vị được kiểm toán.  Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái  Thanh tra; P.THQH Thanh tra; P.THQH    gmkv-776.pdf
 800 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 triển khai nhiệm vụ 2024  Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.   P.THQH  P.THQH    5740-bch.pdf; kh-264.pdf
Chiều 14h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phòng họp BCH, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến; Đ/c Hà Ngọc Châu; Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương  P.THQH  tbtu-1339.pdf
14h00 Dự hội nghị điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH 433-bkhdt.pdf
Thứ 7
02/12/2023
Sáng
Chiều
CN
03/12/2023
Sáng
Chiều
Ghi chú:

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang