LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 25, từ ngày 17 tháng 6 năm 2024 tới ngày 23 tháng 6 năm 2024
Từ ngày 10/06/2024 tới ngày 16/06/2024
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
17/06/2024
Sáng Lịch công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/6/2024 - 23/6/2024.   246 TBUB.pdf
8h30 Dự phiên họp thứ 78 Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng 218, UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH 489 GMVP.pdf
 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về các Dự thảo Nghị định của Chính phủ: (1) quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; (2) về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản  Phòng họp 219, UBND tỉnh   Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KTĐN   492 GMVP.pdf 
 9h00 Khảo sát thực tế khu vực thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án cứng hóa đường liên xã Đá Đỏ - Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Đá Đỏ, Kim Bon, huyện Phù Yên   Đ/c Cầm Ngọc Quang Đ/c Cầm Ngọc Quang    01 GM HDTD.pdf; 12 QDHDTD.pdf 
 
Chiều
 14h00 Làm việc với các Sở, ngành và UBND huyện Mộc Châu liên quan đến các mỏ đất đắp trên địa bàn huyện Mộc Châu Phòng họp 218, UBND tỉnh  Đ/c Nguyễn Minh Tiến  P.KTN     491 GMVP.pdf; 499 GMVP.pdf
 16h00 Làm việc về thanh toán giá thuê xây dựng năm 2024 đối với Hợp đồng Dự án BLT Khu trung tâm hành chính tỉnh. Phòng họp 910, UBND tỉnh   Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KGVX   500 GMVP.pdf 
Thứ 3
18/06/2024
Sáng 8h00 - 10h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu Trung tâm xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KTN; Văn phòng Theo Kế hoạch
 10h30 - 11h30 Dự sinh hoạt chi bộ nơi dân cư  Bản Mện, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu Đ/c Nguyễn Minh Tiến   Văn phòng   Theo Kế hoạch  
 7h30 Chương trình duyệt phóng sự phục vụ làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Phòng họp BCH, Trung tâm Hội nghị tỉnh   Đ/c Hà Ngọc Châu; P.THQH P.THQH     TB 1613.pdf;
8h00 Mời họp thời gian ngày 18/6/2024, tham dự Hội thảo về tình hình triển khai thực hiện chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) giai đoạn 2017-2024 và định hướng cho giai đoạn tiếp theo. Tam Đảo, Vĩnh Phúc Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.THQH 146 BKHDT.pdf
 7h50 Họp trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai Phòng họp 218, UBND tỉnh  P.KTN   P.KTN    498 GMVP.pdf
 9h30 Họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam Phòng họp 910, UBND tỉnh   P.Đấu thầu P.Đấu thầu    497 GMVP.pdf
 
 
Chiều
  14h30 Họp giao ban tháng 6 năm 2024  Phòng họp 600, Sở Kế hoạch và Đầu tư   Đ/c Nguyễn Minh Tiến chủ trì; Ban Giám đốc; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị; Trưởng các Đoàn thể P.THQH; Văn phòng     Theo Chương trình công tác
 14h00 Làm việc với các Sở, ngành liên quan tiến độ sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh để quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2024.  Phòng họp 708, UBND tỉnh   Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KTĐN    494 GMVP.pdf
14h00 Dự làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Lập Kế hoạch Đầu tư sơ bộ của Ngân hàng Thế giới (WB). Phòng họp 219, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTĐN 488 GMVP.pdf
 15h30 Thông báo chương trình gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024); trao "Giải Báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La" năm 2023-2024  Phòng họp số 02, Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KGVX  Cầm Văn Xô  CVTU 5255.pdf; TB 1588.pdf
 14h00 Dự Hội nghị trực tuyến về Nghị định quy định về đất trồng lúa.  Phòng 218, UBND tỉnh   P.KTN P.KTN    496 GMVP.pdf ; 959 GMVP.pdf
16h00 Dự họp thẩm định chuyên đề Báo cáo đánh giá tác động môi trường 02 dự án trên địa bàn huyện Sông Mã.  Phòng họp 708, UBND tỉnh Đ/c Cầm Ngọc Quang   Đ/c Cầm Ngọc Quang   03 GM HDTD.pdf; 10QĐHĐTĐ.pdf; 11 qd hdtd.pdf
 Tối  19h00 Chương trình đón tiếp với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng Đoàn Khách sạn Mường Thanh, TP Sơn La  Đ/c Nguyễn Minh Tiến   Văn phòng   TBTU 1604.pdf 
Thứ 4
19/06/2024
Sáng 8h00 Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng Đoàn Phòng họp BCH Đảng bộ, Trung Tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH TBTU 1604.pdf 
8h00 Dự họp Tổ công tác triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Sơn La. Phòng họp số 219, UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.THQH 508 GMVP.pdf
 8h30 Làm việc với UBND huyện Yên Châu, đôn đốc tiến độ thực hiện các nội dung phản ánh của Truyền hình Quốc hội ngày 04/6/2024 tại cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La UBND xã Phiêng Khoài, Yên Châu  P.KTĐN   P.KTĐN   219 GMSTNMT.pdf 
 Trưa  11h30 Chương trình đón tiếp Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng Đoàn Nhà khách Tỉnh ủy   Đ/c Nguyễn Minh Tiến  Văn phòng   TBTU 1604.pdf 
Chiều  15h30 Dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Mộc Châu thành thị xã vào năm 2025.  Phòng họp Huyện ủy Mộc Châu  Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KTN    510 GMVP.pdf
 14h00 Làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Mộc Châu, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch về tiến độ đề xuất Xây dựng Trung tâm hội nghị tỉnh tại huyện Mộc Châu  Phòng họp 708, UBND tỉnh  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung P.KGVX    507 GMVP.pdf 
14h00 Họp tư vấn liên ngành giải quyết vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án Thủy điện Nậm Hóa 1; Họp tư vấn liên ngành triển khai cam kết của nhà đầu tư về hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng dự án thủy điện Chiềng Hắc 2; Phòng họp 219, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTĐN 504 GMVP.pdf ; 502 GMVP.pdf
 
 
Thứ 5
20/06/2024
 
 
Sáng
 8h00 Kiểm tra dự án kè chống sạt lở huyện Vân Hồ  Huyện Vân Hồ Đ/c Nguyễn Minh Tiến  P.KTN    Theo chương trình công tác 
 8h00 Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Dự thảo các Nghị định của Chính phủ: (1) về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; (2) về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; (3) chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Phòng họp 219, UBND tỉnh   Đ/c Hà Ngọc Châu  P.KTĐN   514 GMVP.pdf 
8h00 dự và giám sát cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 02 mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn huyện Mộc Châu và Vân Hồ Công ty Hợp Tiến Thành (P.Chiềng Lề, TP Sơn La) Thanh tra sở Thanh tra sở 2039 STNMT.pdf
 
Chiều
 14h30 Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn huyện Mai Sơn  Huyện Mai Sơn  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung; đc Đỗ Thị Ban; đc Nguyễn Thị Thanh P.KTN     38 TBSKHDT.pdf
14h00 Thực hiện hoàn thành kiến nghị sau giám sát theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường P.KTN P.KTN 220 GMSTNMT.pdf

Thứ 6
21/06/2024
Sáng 8h00 Dự phiên họp toàn thể lần thứ 36 - UBND tỉnh khóa XV (Nhiệm kỳ 2021 - 2026). Phòng họp 218, UBND tỉnh Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.THQH 503 GMVP.pdf
10h00 Làm việc cùng Đoàn công tác của tỉnh tại Hà Nội    Hà Nội  Đ/c Nguyễn Minh Tiến P.KTN     Theo Chương trình
 9h00 Dự họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2024 Phòng họp, Sở Nội vụ  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung  P.ĐKKD   01 BTC CCHC.pdf; 1125 qd thanh lap btc.pdf 
8h30 Tham dự Lễ Xuất hành xuất khẩu sản phẩm Thanh long Thuận Châu sang thị trường Italia niên vụ năm 2024 UBND huyện Thuận Châu
P.KTN
P.KTN 207 Thuan Chau.pdf
Chiều 14h00 Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024 Tổ công tác chỉ đạo thực hiện dự án Cảng hàng không Nà Sản. Phòng họp 708, UBND tỉnh Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTĐN 505 GMVP.pdf; QD 708 UBND.pdf
 14h30 Kiểm tra thực địa dự án Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Huổi Nạ, xã Hua Trai, huyện Mường La Huyện Mường La  Đ/c Nguyễn Thị Trang Nhung   P.KTN   18 GMSKHĐT.pdf
 14h00 Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 6/2024  Phòng họp số 2 (tầng 3) Trung tâm Hội nghị tỉnh  Đ/c Hà Ngọc Châu Văn phòng     159 cv.pdf
 14h00 Họp Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Sơn La Phòng họp số 600, Sở Kế hoạc và Đầu tư   P.KTN  P.KTN   15 GMSKHDT.pdf 
13h30 Họp Hội đồng thẩm định Đề án phân loại đô thị loại V trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Yên Châu, Phù Yên Phòng họp Sở Xây dựng  Đ/c Nguyễn Cảnh Hải  P. KTN    GM.33-SXD.pdf 

Thứ 7
22/06/2024
Sáng
Chiều
CN
23/06/2024
Sáng
Chiều 13h30 Mời dự đại hội Chi đoàn Sở Nội vụ Sở Nội vụ Bí Thư Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên Doan TN Noi vu.pdf
Ghi chú:

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang