Đăng ký tập huấn công tác đấu thầu qua mạng cho nhà thầu, nhà đầu tư
Đăng lúc 15-09-2017 14:51:00
Để tạo điều kiện cho các nhà thầu, nhà đầu tư đóng trên địa bàn tỉnh nắm bắt và tham gia thực hiện đầu thầu các gói thầu trên hệ thống mạng Quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, nhà Đầu tư cử cán bộ tham gia lớp tập huấn với nội dung sau:

Download:   Công văn lớp tập huấn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng