Phối hợp chuẩn bị một số nội dung gặp mặt doanh nghiệp tai các huyện Mộc Châu, Mai Sơn và TP Sơn La
Đăng lúc 06-09-2017 15:54:37
Thực hiện công văn số 2787/UBND-TH ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La. Để chuẩn bị gặp mặt doanh nghiệp tại các huyện Mộc Châu, Mai Sơn và TP. Sơn La. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị một số nội dung sau:

Download:    Công văn 1752

                    Mai Sơn

                   Mộc Châu

                  TP. Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng