Xin ý kiến tham gia hoàn thiện quy trình, sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội có sự tham gia
Đăng lúc 10-08-2017 08:34:04
Để đảm bảo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản và tính khả thi. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện Nghiên cứu tham gia ý kiến vào 03 dự thảo văn bản sau:

Download:     1. Công văn đề nghị tham gia ý kiến

                        2. Quy trình lập Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã (Kèm theo dự thảo Quyết định ban hành của UBND tỉnh) 

                        3. Sổ tay hướng dẫn lập Kế hoạch đề xuất của thôn phục vụ  lập kế hoạch  phát triển kinh tế xã hội cấp xã

                        4. Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã hàng năm

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng