Biểu gửi kèm theo công văn số 2298/UBND - TH ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La
Đăng lúc 27-07-2017 09:23:01

Down load:

I. Phụ lục 1: Biểu thu hồi về ngân sách Trung ương

II. Phụ lục II

1. Danh mục các dự án giải ngân 0% thuộc ngân sách cấp tỉnh:       Danh mục

2. Các dự án an giải ngân 0% cấp huyện:

             + Bắc Yên

             + Mai Sơn

             + Mộc Châu

             + Mường La

             + Phù Yên

             + Quỳnh Nhai

             + Sông Mã

             + Sốp Cộp

             + TP Sơn La

             + Thuận Châu

             + Vân Hồ

             + Yên Châu

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng