Thực hiện Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La
Đăng lúc 21-06-2017 14:12:50
Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La. Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau.......

Down load:          1. Công văn của sở Kế hoạch và Đầu tư.

                              2. Quyết định số 1534/QĐ-UBND

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng