BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:89
Hôm qua:103
Trong Tuần:2391
Trong Tháng:7014
Tổng số lượt xem: 781066
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020
Đăng lúc 19-06-2017 15:20:24

Ngày 16/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/TU ngày 1/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích: cụ thể hóa Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 1/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về công tác thu hút đầu tư của tỉnh; đẩy mạnh công tác thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh, trong đó tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế, đem lại giá trị gia tăng cao; phấn đấu giai đoạn 2016-2020, thu hút đầu tư mới khoảng 300 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký mới khoảng 36.000 tỷ đồng, chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo hướng đăng ký tỷ trọng vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Những nhiệm vụ chung được đặt ra như sau:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong địa bàn tỉnh nắm và thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

Tạo môi trường đầu tư minh bạch, công khai, tin cậy, đủ hấp dẫn để vận động thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư đến với tỉnh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của kinh tế đến năm 2020, tạo tiền đề vững chắc để phát triển cho giai đoạn sau;

Rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm; quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm, vùng nguyên liệu; quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch xây dựng các đô thị mới, điểm dân cư nông thôn tập trung, cụm công nghiệp, điểm du lịch; công bố khai thác các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu hút đầu tư; công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, quản lý, thực hiện tốt các quy hoạch;

Xây dựng, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa; tập trung phát triển mô hình tổ chức sản xuất liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh để phát triển sản xuất; xây dựng vùng sản xuất tập trung, thu mua, chế biến, xây dựng thương hiệu gắn với tiêu thụ sản phẩm tại các trung tâm thương mại, siêu thị…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng