BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:2
Hôm nay:69
Hôm qua:1103
Trong Tuần:2840
Trong Tháng:9296
Tổng số lượt xem: 685938
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Các văn bản của Trung ương về chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
Đăng lúc 13-06-2017 08:27:15

1. Văn bản của Trung ương:

- Luật Hợp tác xã

- Nghị định số 193 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

- Nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Nghị định số 88 Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã

- Nghị định số 210 về chính sách khuyên khích doanh nghiệ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Thông tư số 05 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210

- Quyết định số 68 về Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

- Quyết định số 2261 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 

- Quyết định số 62 về Chính sách khuyến khích phát triển HTX, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

- Thông tư số 15 hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp

- Thông tư số 66 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã

Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.pdf

 

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng