BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh:
Tên thủ tục: Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh:
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Kinh doanh hộ cá thể
Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

Bước 2:  Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể.

Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

- Cơ quan thực hiện TTHC:  Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận một cửa) của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục III-4.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bộ gốc).

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tựơng thực hiện: Cá nhân và hộ gia đình
Kết quả: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh (phụ lục VI.7. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. (Hộ kinh doanh phải gửi thông báo cho phòng TC-KH nơi hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh).

Lệ phí:

100.000 đồng

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay