BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Thủ tục trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Tên thủ tục: Thủ tục trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Kế hoạch đấu thầu
Cơ sở pháp lý:

+ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

+ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (bộ phận “một cửa”). Địa chỉ:  Đồi Khâu Cả, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 02123.854.580  -  Fax:   02123.852.032

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

+ Trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.

Bước 2. Phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, kiểm tra nội dung của hồ sơ, lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả giải quyết hồ sơ và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ quan thực hiện TTHC:

- Đơn vị thẩm định

- Người có thẩm quyền

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thành phần số lượng hồ sơ:

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mẫu số 01 thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (chủ trương đầu tư) đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án theo điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có);

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán; tổng dự toán (nếu có);

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt (Đối với hồ sơ trình phê duyệt KHLC nhà thầu bổ sung hoặc điều chỉnh).

- Nguồn vốn cho dự án: Quyết định giao vốn thực hiện dự án; Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các văn bản pháp lý liên quan.

- Dự toán đã được chỉnh sửa theo Quyết định phê duyệt hoặc bảng tổng hợp kinh phí;

- Chứng thư thẩm định giá thiết bị đối với báo cáo KT-KT, báo giá đối với dự án (chỉ trong trường hợp gói thầu cần triển khai thực hiện ngay);

+ Văn bản pháp lý khác có liên quan.

1.4. Số lượng: 02 bộ gốc

Thời gian giải quyết: Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định (theo điểm h, khoản 1, Điều 12, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Đối tựơng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.
Kết quả: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không có

Lệ phí:

Không.

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay