BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư
Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch & Đầu tư
Lĩnh Vực: Lĩnh vực đầu tư công
Cơ sở pháp lý:

+ Luật Đầu tư công;

+ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015;

+ Các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ:  Đồi Khâu Cả, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 02123.854.580; Fax: 02123.852.032

- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy tiếp nhận hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thực hiện.

+ Trường hợp hồ sơ nộp chưa đúng mẫu và chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện và bổ sung hồ sơ.

Bước 2. Tổ chức thẩm định:

+ Đối với dự án nhóm B: Tổ chức hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư  có trách nhiệm gửi hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cùng các tài liệu có liên quan tới các thành viên Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La; tổ chức hội nghị lấy ý kiến thẩm định về các nội dung có liên quan để tham mưu lập báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án.

+ Đối với dự án nhóm C: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án theo quy định.

Ghi chú: Trong trường hợp cần thiết Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể tổ chức xin ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cùng các tài liệu có liên quan tới các Sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan lấy ý kiến thẩm định về các nội dung có liên quan để thẩm định, tổng hợp lập báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

- Hoàn thiện, bổ sung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Cơ quan, đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có trách nhiệm, hoàn thiện nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo ý kiến bằng văn bản hoặc biên bản Hội nghị thẩm định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Bước 3: Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, theo ý kiến UBND tỉnh, HĐND tỉnh (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thiện nội dung báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho chương trình, dự án theo yêu cầu của UBND tỉnh, HĐND tỉnh.

Bước 4: Trả kết quả.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thành phần số lượng hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (theo mẫu)

+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư công.

+ Các hồ sơ có liên quan.

- Số lượng: 02 bộ

Thời gian giải quyết: Dự án nhóm B và không quá 30 ngày (Tại phòng 20 ngày; Tổ chức hội nghị thẩm định và hoàn thiện hồ sơ 8 ngày; trình lãnh đạo sở 2 ngày); Dự án nhóm C và báo cáo KT-KT không quá 20 ngày (Tại phòng 12 ngày; Xin ý kiến các Sở 6 ngày; trình lãnh đạo sở 2.
Đối tựơng thực hiện: Tổ chức
Kết quả: Báo cáo thẩm định
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Một số văn bản khác theo yêu cầu của Hồ sơ trình (Nếu có).

Lệ phí:

Không

Hồ sơ đính kèm: Tải Ngay