Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã
2 Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn Thủ tục Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
3 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Đăng ký hợp tác xã.
4 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính).
5 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
6 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
7 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên)
8 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
9 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã
10 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
11 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.
12 Lĩnh vực hợp tác xã Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.
13 Lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh:
14 Lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh:
15 Lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh:
16 Lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh:
17 Lĩnh vực hộ kinh doanh cá thể Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:
18 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC