Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
2 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Giải thể công ty TNHH một thành viên.
3 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã.
4 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
5 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã
6 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia
7 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách
8 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất
9 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập.
10 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất).
11 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất).
12 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng).
13 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng).
14 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
15 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
16 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã
17 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã.
18 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.
19 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã
20 Lĩnh vực liên hiệp hợp tác xã Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã).