Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
2 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần
3 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
4 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
5 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty cổ phần
6 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần:
7 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
8 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
9 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
10 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo tạm ngừng kinh doanh.
11 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:
12 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Giải thể doanh nghiệp:
13 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
14 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
15 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
16 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
17 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
18 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.
19 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý.
20 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý