Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
2 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).
3 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
4 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
5 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
6 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
7 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)
8 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
9 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)
10 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân
11 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Bán doanh nghiệp tư nhân
12 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
13 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
14 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần
15 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
16 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
17 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được chia là công ty cổ phần
18 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được tách là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
19 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty được tách là công ty cổ phần
20 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên