Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
2 Kế hoạch đấu thầu Thủ tục trình duyệt và thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
3 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
4 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
5 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
6 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh
7 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
8 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
9 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
10 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
11 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích
12 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác
13 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
14 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
15 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần
16 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
17 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
18 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
19 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).
20 Lĩnh vực đăng kí doanh nghiệp Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)