Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Tên thủ tục
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện thủ tục
Số TT Lĩnh vực thống kê Tên thủ tục
1 Lĩnh vực đầu tư công Thủ tục thẩm định dự án đầu tư (Dự án đầu tư và Báo cáo KTKT) sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.
2 Lĩnh vực đầu tư công Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư (Dự án đầu tư và BCKTKT) sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.
3 Lĩnh vực đầu tư công Thủ tục thẩm định điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án đầu tư (Dự án đầu tư và BCKTKT) sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý
4 Lĩnh vực đầu tư công Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư
5 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
6 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
7 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
8 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
9 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
10 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư
11 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
12 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh địa điểm trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
13 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
14 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
15 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Chuyển nhượng dự án đầu tư
16 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
17 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
18 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư
19 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục đăng ký Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
20 Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam Thủ tục cấp Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương