Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(21/08/2017)
Sáng

8h Mời họp về quy hoạch chung khu du lịch Quốc gia Mộc Châu

Phòng họp số 01, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN P.KG-VX P.KTĐN Đ/c Ngọc

2561-CV/TU

8h Dự họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Công Thương Tháng 8 và 4 tháng cuối năm 2017

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN

389/GM-VPUB

Chiều

 15h Về việc điều chỉnh lịch Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Quý III/2017 (chuyển sang 15h ngày 21.8.2017 tại phòng họp tầng 2 nhà B, Văn phòng UBND tỉnh).

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.DN,KTTT&TN P.KTĐN

390/VPUB-TH

14h KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng về phát triển các hợp tác xã rau, củ, quả, thủy sản; chuỗi tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh năm 2017

Phòng họp trực tuyến tầng 2, UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN

18/KH-HĐND

Thứ 3
(22/08/2017)

14h  Họp về việc đánh giá tình hình giao đất cho các doanh nghiệp

Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

2553-CV/TU

Thứ 4
(23/08/2017)
Sáng

8h V.v mời họp với tổng công ty lương thực miền Bắc

Phòng họp số 01,Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Đ/c Ngọc

2563-CV/TU

Chiều

14h Họp triển khai Nghị quyết 57/NQ-HĐND về tháo gỡ về vay vốn theo Nghị định 55 của Chính phủ

Tầng 5, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN P.DN,KTTT&TN Đ/c Sơn

393/VPUB-TH

14h V/v họp bàn giải quyết kiến nghị về dự án đường Bản Mòng - Mường Chanh và dự án đường từ đường Lò Văn Giá đến đường rẽ vào Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu P.Thanh Tra P.ĐT,TĐ&GSĐT

394/GM-UBND

Thứ 5
(24/08/2017)
Sáng

8h 30 Mời dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KG-VX P.DN,KTTT&TN P.KTĐN

392/GM-UBND

Thứ 6
(25/08/2017)
Chiều

14h 30 V/v công bố, hướng dẫn áp dụng, bàn giao hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà lớp học Mầm non, Tiểu học ban hành theo Quyết định số 1907/QĐ-UBND và Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh và tham gia ý kiến mẫu thiết kế kiến trúc Nhà lớp học Trung học cơ sở.

Sở Xây dựng

Đ/c Hà Ngọc Châu P.ĐT,TĐ&GSĐT P.KG-VX Đ/c Sơn

100/GM-SXD

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chưa có lịch