Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(19/11/2018)
Sáng

8h Họp ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Phòng họp trực tuyến tầng 1 UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

48

Thứ 3
(20/11/2018)
Sáng

8h Họp triển khai cơ chế chính sách TĐC các dự án trên địa bàn tỉnh

Phòng họp số 1 TT HN tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

232

8h Kiểm tra theo tổ công tác 1169 tại huyện Vân Hồ; 14h kiểm tra tại huyện Mộc Châu - Hoãn do ĐK công tác

Huyện Vân Hồ, Mộc Châu

64; 67

Chiều

15h Họp đề xuất dự án điều tra đáng giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Sơn La

Phòng họp Bát giác UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

709

Thứ 4
(21/11/2018)
Sáng

7h Làm việc tại huyện Yên Châu, Mai Sơn (tổ công tác 596)

Huyện Yên châu, Mai Sơn

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTN Đ/c Sơn

495

8h Dự hội nghị kết nối cung - cầu giữa Hà nội với các tỉnh

Hà Nội

Đ/c Vũ Đức Thuận TTXTĐT Lái xe khác

151

Chiều

14hh Dự họp phiên 61 HĐND tỉnh

Phòng họp Bát giác

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN Đ/c Ngọc

452

Thứ 5
(22/11/2018)
Sáng

7h Kiểm tra khu vực phòng thủ huyện Mai Sơn

huyện Mai Sơn

Đ/c Đinh Trung Dũng Đ/c Sơn

4380

8h Họp  tham gi ý kiến xây dựng thủy điện Quang Huy

huyện Phù Yên

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KTĐN Đ/c Sơn

481

Chiều

16h Làm việc với tỉnh Hủa Phăn, Luông Nặm Thà - CHDCND Lào

Phòng họp số 1 TT HN Tỉnh

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

4185

Thứ 6
(23/11/2018)
Sáng

8h Dự hội thảo xúc tiến đầu tư vào ngành nông nghiệp

Khách sạn Mường Thanh Sơn La

Đ/c Vũ Đức Thuận

848; 497

Kiểm tra thẩm định trường đạt chuẩn Quốc gia

huyện Mộc Châu; Yên Châu

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX Đ/c Sơn

1647

Chiều

14h Họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 7

Phòng họp Bát giác UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

717

Cả ngày

9h Làm việc với đoàn công tác của Tổng công ty thương mại Hà Nội

Huyện Mộc Châu

Đ/c Vũ Đức Thuận TTXTĐT Lái xe khác

152

Thứ 7
(24/11/2018)
Sáng

8h Họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 7

Phòng họp Bát giác

Giám đốc Sở P.TH-QH

717

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Sáu, 30/11/2018 Sáng

8h Họp Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành đảng bộ tỉnh

Phòng họp số 1 TT hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

3798