Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(19/03/2018)
Sáng

10h V/v họp Tổ Văn kiện, nội dung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố tỉnh năm 2018 

Phòng họp trực tuyến

Giám đốc Sở P.TH-QH

104/GM-UBND

8h Họp giải quyết kiến nghị của Công ty GNTFoods (Cổ đông chi phối của Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu) (8 giờ, ngày 19/3/2018 tại phòng họp trực tuyến VP UBND tỉnh)

Phòng họp trực tuyến

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTĐN Đ/c Ngọc

99/GM-VPUB

Chiều

15h Dự họp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

39-GM/BCSĐ

Thứ 3
(20/03/2018)
Sáng

8h 15 Họp bàn về vị trí, địa điểm, quy mô diện tích để xây dựng văn phòng, nhà kho và các công trình phụ trợ tại bản Cá, phường Chiềng An, thành phố Sơn La của 03 đơn vị: Công ty TNHH Gas-Ôxy Chiềng An, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Thành Bắc, Công ty TNHH MTV Việt Hạt

Hội trường Sở Xây dựng

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Đ/c Sơn

22/GM-SXD

8h Họp Ban Chỉ đạo chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần và đánh giá công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tại doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần có vốn nhà nước năm 2017 (HOÃN HỌP)

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN

103/GM-VPUB

Thứ 4
(21/03/2018)
Sáng

7h30 Giấy mời dự làm việc với Đoàn cán bộ Học viện Quốc phòng

Hội trường Bộ CHQS tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.TH-QH Đ/c Sơn

06/GM-BCH

8h 30 Chương trình tham dự Hội thảo dinh dưỡng quốc tế về sữa hạt và lễ ra mắt bộ sữa hạt TH True Nut; Lễ Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017; Hội thảo dinh dưỡng quốc tế về sữa hạt và lễ ra mắt bộ sữa hạt TH True Nut vào hồi 8h30 ngày 21/3/2017, tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Tầng 2, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Lễ Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 vào hồi 8h30 ngày 22/3/2018, tại Grand Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Hà Nội

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Đ/c Sơn

30/TB-UBND

8h Mời Họp Tổ công tác theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh 

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.Thanh Tra P.KTN P.ĐT,TĐ&GSĐT Đ/c Ngọc

108/GM-VPUB

Thứ 5
(22/03/2018)
Sáng

8h Họp tổ thao trường Sở Chỉ huy và huấn luyện thực binh

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng

01/GM-TTT,SCH&HLTB

Chiều

14h  Dự họp giải quyết khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dịch vụ công ích đô thị và quản lý vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sơn La

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.ĐT,TĐ&GSĐT P.KTĐN

109/GM-VPUB

Thứ 6
(23/03/2018)
Sáng

8h Dự Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003 – 2018)

Hội trường tầng 2 UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.TH-QH

101/GM-UBND

8h Dự họp về giải phóng mặt bằng khu Công nghiệp Mai Sơn (Chuyển lịch từ 14h ngày 20/3/2018 sang 8h ngày 23/3/2018)

Phòng họp Bát giác

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

152/MH-HĐND

Chiều

14h Hội nghị báo cáo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Khách sạn Mường Thanh, Mộc Châu

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN P.KG-VX P.KTĐN Đ/c Ngọc Đ/c Xô

18/TCT 506

Dự Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đang thi công trên địa bàn thành phố năm 2018

Hội trường Thành phố

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN Lái xe khác

96/ GM - UBND

Thứ 7
(24/03/2018)
Sáng

8h Dự làm việc tổ đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Đổi lịch từ ngày 20/3/2018 sang ngày 24/3/2018)

Phòng họp tầng 1, UBND tỉnh

Giám đốc Sở Đ/c Ngọc

 121/VPUB-TH

Chiều

14h Dự họp tư vấn về nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì soạn thảo trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh (14 giờ, ngày 24/3/2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT)

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN Lái xe khác

113/GM-VPUB

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Hai, 26/03/2018 Chiều

14h Họp quý I/2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng đường giao thông nông thôn (Ban chỉ đạo 64)

Sở Giao thông vận tải

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

31-GM/BCĐ

Thứ Hai, 26/03/2018 Chiều

14h Dự Hội nghị đánh giá kết quả quản lý thuế

Cục thuế tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.DN,KTTT&TN Lái xe khác

04/GM-CT

Thứ Hai, 26/03/2018

 16h Họp hồi đồng quản lý Qũy bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La

Sở Giao thông vận tải

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

05/GM-QĐTĐB

Thứ Hai, 26/03/2018 Chiều

14h Kế hoạch thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai của HĐND tỉnh khoá XIV (Ban Kinh tế ngân sách) (Đổi lịch từ sáng ngày 23/3/2018 dang 14h ngày 24/3/2018)

Phòng họp Bát giác

Đ/c Đinh Trung Dũng P.TH-QH P.KTN

464/KTNS

Thứ Tư, 28/03/2018 Chiều

19h Chương trình đón tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Chương trình làm việc cả ngày 29/3/2018

Khách sạn Sao xanh 3; (Sở kế hoạch và Đầu tư sáng ngày 29/3/2018)

Giám đốc Sở Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTĐN BQL DAGN Đ/c Ngọc Đ/c Xô

107/TTr-UBND

Thứ Tư, 28/03/2018 Sáng

8h Thông báo Kế hoạch thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai của HĐND tỉnh khoá XIV (Ban dân tộc)

Phòng họp Bát giác

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN P.KG-VX

191/DT​

Thứ Sáu, 30/03/2018 Cả ngày

Đi công tác tại Hà Nội tham dự hoạt động "Gặp gỡ giữa các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam" (30/03-01/4/2018)

Hà Nội

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Lái xe khác

899/UBND-NC

Thứ Sáu, 30/03/2018 Chiều

14h Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 20-CTr/TU

Phòng họp số 01; Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

3175-CV/TU

Thứ Sáu, 30/03/2018 Sáng

8h Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Phòng họp số 01; Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

 3182-CV/TU