Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(16/10/2017)

8h Dự phiên họp lần thứ 32 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 (14h ngày 16/10/2017 tại phòng họp Bát giác) (thay đổi giờ họp chuyển sang 8h sáng)

Phòng họp Bát giác

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN P.KG-VX Đ/c Ngọc

 539/GM-UBND

Dự kiến làm việc với Phó thủ tướng Chính phủ

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN P.KTĐN Đ/c Ngọc

3306/UBND-TH

Sáng

16h /v:Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa XIV

Sở Tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX Đ/c Sơn

84/GM-STC

8h Giấy mời họp hội nghị rút kinh nghiệm bão số 10, đợt mưa lũ lớn ngày 10-11/10/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống thiên tai

Phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

262/GM-PCTT

Chiều

14h Giấy mời dự hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tín dụng giai đoạn 2002-2017

Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH

538/GM-UBND

Thứ 3
(17/10/2017)
Sáng

8h 15 Giấy mời họp tư vấn công tác phí HN phí

Sở Tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu VP Đ/c Sơn

78/GM-STC

Chiều

14h Về việc Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Về “Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Sở Tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu P.Thanh Tra Đ/c Sơn

82/GM-STC

Thứ 4
(18/10/2017)
Sáng

10 h  V/v:Giấy mời họp (Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội )

Sở Tài chính

Đ/c Đinh Trung Dũng P.ĐT,TĐ&GSĐT Đ/c Sơn

 79/GM-STC

8h  V/v:Giấy mời họp (Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ NQ 16/2016/NQ-HĐND)

Sở Tài chính

Đ/c Đinh Trung Dũng P.ĐKKD Đ/c Sơn

 81/GM-STC

9h 30 V/v dự làm việc với Kho bạc nhà nước tỉnh về công tác thu - chi ngân sách, giải ngân các nguồn vốn

Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh.

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH

 545/GM-VPUB

9h GIẤY MỜI Dự, làm việc với Đoàn Thanh tra quốc phòng Quân khu 2

Phòng họp UBND tỉnh (tầng 2, nhà B - Văn phòng UBND tỉnh);

Giám đốc Sở P.KG-VX P.KTĐN Đ/c Ngọc

 543/GM-UBND

Chiều

14 h V/v:Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ năm – HĐND tỉnh khóa XIV

Hội trường Sở Tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu P.TH-QH Đ/c Sơn

84/GM-STC

14h V/v dự làm việc với Cục thuế tỉnh về công tác thu ngân sách năm 2017 phương án thu ngân sách năm 2018, giai đoạn 2018 - 2020

Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh.

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

 544/GM-VPUB

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Ba, 24/10/2017 Sáng

8h V.v mời họp đánh giá về trồng cây ăn quả trên đất dốc,phát triển vườn ươm giống cây trên địa bàn tỉnh

Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

2743-CV/TU

Thứ Ba, 24/10/2017 Chiều

14h V.v mời dự họp đánh giá tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng

Phòng họp số 1, Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN P.KTĐN Đ/c Ngọc

2744-CV/TU

Thứ 7, 28/10/2017 Chiều

14h V/v Dự Hội thảo nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La

UBND xã Chiềng Ban

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

363/GM-SNN