Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 5
(22/02/2018)
Chiều

16h Nghe báo cáo các nội dung về việc cơ chế xử lý nợ ngân hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

75/GM-VPUB/data/files/75-gm.pdf

Thứ 6
(23/02/2018)
Sáng

8h  Dự họp Tổ công tác kêu gọi xã hội hoá dự án trồng cây xanh khu Trung tâm hành chính, Quảng trường, Tượng đài, Ao cá Bác Hồ 

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KG-VX Đ/c Ngọc

 77/GM-VPUB

Chiều

14h  Dự phiên họp lần thứ 39 Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021

Phòng họp Bát giác

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN

78/GM-UBND

15h Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về các nội dung giao thực hiện Thông báo số 178/TB-TT HĐND ngày 06/02/2018 của Thường trực HĐND tỉnh (UBND tỉnh đã giao tại Công văn số 522/UBND-KT ngày 09/02/2018).

Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Đ/c Sơn

76/GM-VPUB

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ Năm, 01/01/1970 Chiều

14h Họp bàn về giải quyết Khu đất TT dạy nghề Mộc Châu

Phòng họp Sở TNMT

Đ/c Đinh Trung Dũng

KTĐN

Đ/c Sơn

33/GM-STN
Thứ Năm, 01/01/1970 Sáng

8h Dự HN tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị

Phòng họp số 1-Trung tâm HN tỉnh

Giám đốc Sở

Đ/c Ngọc

1907-CV/TU
Thứ Năm, 01/01/1970

12h Học hỏi kinh nghiệm tại Nghệ An

Nghệ An

Giám đốc Sở

Đăng ký kinh doanh

Đ/c Ngọc

678-TB/TU
Thứ Năm, 01/01/1970 Sáng

8h Dự họp thẩm tra NQ chuyên đề của Ban Kinh tế-Ngân sách trình HĐND tỉnh

Phòng họp Bát Giác-UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận

KTN; TH, QH

Đ/c Xô

169/TB-KTNS;12/TB-UBND
Thứ Năm, 01/01/1970 Sáng

8h Dự họp chuyển đổi quy hoạch đất của Cty xây lắp Sơn La

Phòng họp Sở TNMT

Đ/c Đinh Trung Dũng

KTĐN, KTN

Đ/c Xô

34/GM-STN
Thứ Năm, 01/01/1970 Sáng

9h30h Dự họp bàn chuyển đổi khai thác vật liêu

Phòng họp Sở TNMT

Đ/c Đinh Trung Dũng

KTĐN, KTN

Đ/c Xô

35/GM-STN
Thứ Năm, 01/01/1970 Sáng

9h30 Dự công bố QĐ thanh tra của Bộ

Phòng họp tầng 2-Nhà B UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận

Đ/c Sơn 71/GM-UBND
Thứ Năm, 01/01/1970 Sáng

8h ngày 03/3/2017 bắt đầu dự họ thẩm tra các NQ 

Phòng họp Bát Giác-UBND tỉnh

Đ/c Hà Ngọc Châu và Đ/c Vũ Đức Thuận

KTN; VX, KG

Đ/c Sơn

69/TB-DT và 72/TB-DT
Thứ Năm, 01/01/1970 Chiều

14h Họp Đề xuất phương án thanh toán và dự thảo hợp đồng BTL thực hiện chủ trương xây dựng Trụ sở HĐND, UBND và các sở, ban, ngành theo hình thức đối tác công tư PPP

Phòng Giao ban Sở Tài chính

Đ/c Hà Ngọc Châu

KG, VX

24/GM-STC
Thứ Hai, 26/02/2018 Chiều

14h Chương trình kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (ngày 26-27/02/2018)

Huyện Mai Sơn

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN Đ/c Sơn

21/TB-UBND

Thứ Hai, 26/02/2018 Chiều

14h Giấy mời họp Xin ý kiến tham gia vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV

Sở Tài chính

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN Đ/c Ngọc

12/GM-STC

Thứ Ba, 27/02/2018

8h Giấy mời dự phiên họp toàn thể lần thứ 21, UBND tỉnh khóa XIV (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Đ/c Ngọc

79/GM-VPUB

Thứ Ba, 27/02/2018 Chiều

14h 30 Họp tư vấn liên ngành Sở Tài chính

Sở Tài chính

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN

11/GM-STC

Thứ Ba, 27/02/2018 Chiều

14h Họp về kế hoạch xuất khẩu các sản phẩm rau quả năm 2018

Phòng họp số 01

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

3109/CV-TU

Thứ Năm, 01/03/2018 Chiều

14h Họp về phương án giải phóng mặt bằng các hộ trong khu vực quảng trường

Phòng họp số 01; Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KG-VX Đ/c Ngọc

 3110/CV-TU

Thứ Sáu, 02/03/2018 Sáng

8h Họp về tình hình xây dựng đường giao thông nông thôn

Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.KTN Đ/c Ngọc

3111/CV-TU

Thứ Sáu, 02/03/2018 Chiều

14h Họp BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Phòng họp số 1; Trung tâm hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

3112/CV-TU