Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(11/12/2017)
Sáng

8h Mời họp với Đoàn công tác của nhà tài trợ KfW về Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La sử dụng vốn ODA của Đức và Thụy Sỹ

Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN

 617/GM-UBND

Thứ 3
(12/12/2017)
Sáng

8h Mời họp 8h ngày 12/12/2017 về tham gia Dự thảo mức chi nguồn sự nghiệp Nông thôn mới

Sở Tài chính

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN Đ/c Xô

102/Gm-STC

Cả ngày

8h Chương trình làm việc của đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại địa bàn huyện Thuận Châu

Huyện Thuận Châu

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN Đ/c Sơn

425/TB-VPUB

Thứ 4
(13/12/2017)
Sáng

8h 30 Giấy mời dự hội nghị tư vấn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng sản xuất quả an toàn tập trung tỉnh Sơn La đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 

Phòng họp Bát giác

Đ/c Đinh Trung Dũng P.KTN

132/GM-TTHĐND

Chiều

14h Giấy mời họp thẩm định kết quả rà soát, bổ sung bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Phòng họp Ban dân tộc

Đ/c Hà Ngọc Châu P.KG-VX

710/GM-BDT

15h Họp công bố kết quả kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017

Trung tâm nước sạch VSMT

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTĐN Đ/c Sơn

634/GM-VPUB

Cả ngày

Dự hội thảo dự án Giảm nghèo (13-14/12/2017)

Mộc Châu, Vân Hồ

Đ/c Đinh Trung Dũng BQL DAGN Đ/c Xô

585/GN2

Thứ 5
(14/12/2017)
Sáng

8h Làm việc với đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ về chương trình mục tiêu quốc gia 

Phòng họp UBND tỉnh

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN P.KG-VX

 4151/UBND-KT

Chiều

14h Dự họp về chuyển giao công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về trực thuộc UBND tỉnh

93 Nguyễn Lương Bằng Thành phố Sơn La

Đ/c Vũ Đức Thuận P.KTN Đ/c Sơn

641/GM-VPUB

Thứ 6
(15/12/2017)
Sáng

8h 30 Mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

 Hội trường Bưu điện tỉnh, số 43, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

Đ/c Hà Ngọc Châu VP

640/GM-UBND

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chưa có lịch