Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
(21/05/2018)
Sáng

7h Giấy mời dự luyện tập Diễn tập khu vực phòng thủ – Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phòng họp số 02; Trung tâm Hội nghị tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH Đ/c Ngọc

171/GM-TTHĐND

Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Chủ Nhật, 29/05/2016 Cả ngày

V/v Làm việc với tỉnh về phương án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản 

Sân bay Nà Sản

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

1640/UBND-TH

Thứ Ba, 29/05/2018 Chiều

Làm việc với Tổng công ty cảng hàng không về Sân bay Nà Sản

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.KTĐN Đ/c Ngọc

1640

Thứ Tư, 30/05/2018 Sáng

8h GM dự phiên họp toàn thể lần thứ 24, UBND tỉnh khóa XIV

Phòng họp UBND tỉnh

Giám đốc Sở P.TH-QH P.KTN P.KG-VX P.DN,KTTT&TN P.KTĐN Đ/c Ngọc

191/GM-VPUB